Aps alternative statsbudsjett

I dag har Stortingsgruppa lagt fram Aps alternative statsbudsjett for 2018. Vårt alternative budsjett vil gi: • Flere i arbeid. • Flere pasienter som får behandling. • Flere barn og unge en bedre start på skoleløpet og en tryggere skolehverdag. • Lavere utslipp av klimagasser. • Et samfunn med mindre forskjeller gjennom et mer omfordelende skattesystem. Hele budsjettet er i vedlagte PDF-fil