Nestleder

Mads Henrik Almaas

Mads Henrik Almaas

Jeg er født i 1972, bosatt i Asker siden 1999. I styret er jeg medlemsansvarlig og følger blant annet opp nyinnmeldte medlemmer.
Gift med Torunn som jobber i Asker-skolen, og vi har to sønner som er i gang med studier.
Har en sterk internasjonal orientering. I det daglige er jeg programdirektør i Plan International Norge, en bistands- og nødhjelpsorganisasjon med røtter tilbake til den spanske borgerkrigen.
På frivillig basis er jeg leder for styringsgruppa i Internasjonalt nettverk i Akershus Arbeiderparti og sitter som medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg.
Politikken skal speile at når vi deler, så er det nok til alle.