Styremedlem

Cecilie Vivette Arnet

Cecilie Vivette Arnet

Cecilie er 37 år, født og oppvokst i Asker. Jobber på Hvalstad og er aktiv i Asker Kirkekor. Hun er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille. Kollektivtrafikken må få et bedre tilbud og båttransporttilbudet må utvides.