Representant

Ragnhild Male Hartviksen

Ragnhild Male Hartviksen

Jeg er Ragnhild Male Hartviksen, født i 1976 og bor på Spikkestad.

Jeg er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og jobber som daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Av annen arbeidserfaring nevnes PPT, individuell avlastning og støttekontakt.

Politiske saker:
- Barn med funksjonsnedsettelse må sikres lik tilgang til å kunne planlegge aktiviteter som alle andre.
- Sikre nok lokale arbeidsplasser, gode pendlermuligheter, gode arbeidsvilkår for de ansatte, god infrastruktur og spennende stedsutvikling.
- Sikre kirken god nok bemanning til å følge opp barn og ungdom, også de med ulike utfordringer