Representant

Trude Nygård Evensen

Trude Nygård Evensen

Jeg er Trude Nygård Evensen, født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Jeg er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. I dag er jeg vararepresentant til kommunestyret i Røyken.

Politisk er jeg opptatt av at Asker skal
- være en bærekraftig kommune og gi like muligheter til alle
- være mest mulig klimavennlig og legge til rette for at innbyggerne kan gjøre miljøvennlige valg i hverdagen.
- forbedre kollektivtilbudet og sikre gang- og sykkeltraseer for at flere skal velge bort bilen i hverdagen.
- sikre de ansatte i kommunale tjenester gode arbeidsvilkår.
- gi mulighet til alle for en aktiv og meningsfylt fritid f.eks. gjennom deltagelse i idretts- eller kulturliv.
- gi en verdig omsorg også når en ikke kan forsørge seg selv.

I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Jeg vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.