Representant

Magne Gabrielsen

Magne Gabrielsen

Jeg er Magne Gabrielsen, er vernepleier og jobber i hjemmesykepleien i Røyken. I flere år har jeg vært tillitsvalgt i Fagforbundet.

For meg er oppvekstsektoren viktig, der barnehager og skoler skaper rom for god læring.

Vi må ha gode rammevilkår til velferd, sykehjem, hjemmetjeneste og boliger for psykisk utviklingshemmede

Kultur, idrett, musikk og friluftsliv er viktig for meg.