Representant

Solav Abbas

Jeg er Solav Abbas, er født i 1970, gift, har 3 barn og bor på Gullhella. Til daglig jobber jeg som rådgiver i NAV.

Solav Abbas

Jeg vil arbeide for en god integreringspolitikk. Jeg har jobbet med integrering og inkludering siden jeg kom til Norge i 1999. Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge- arbeid til alle er viktig, sammen med å skaffe flere arbeidsplasser i kommunen.