Representant

Solav Abbas

Solav Abbas

Jeg er Solav Abbas, er født i 1970, gift, har 3 barn og bor på Gullhella. Til daglig jobber jeg som rådgiver i NAV.

Jeg vil arbeide for
- en god integreringspolitikk. Jeg har jobbet med integrering og inkludering siden jeg kom til Norge i 1999.
- trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge
- arbeid til alle; skaffe flere arbeidsplasser i kommunen