Medlemsansvarlig

Duli Abdulla Axhami

Duli Abdulla Axhami

Mine hjertesaker er mangfold og inkludering!
Jeg ønsker å bidra til bedre bruk av ressurser og kompetanse som ligger hos Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn.
Jeg ønsker å jobbe for økt deltakelse av Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet, frivilligheten, idrett og kulturlivet.
Jobbe for bedre oppfølging og inkludering av rusmisbrukere og funksjonshemmede.
Utjevne sosiale forskjeller og hindre utenforskap.