Om Asker Arbeiderparti

Asker Arbeiderparti

Styret

 • En trygg oppvekst er grunnlaget for å utjevne sosiale forskjeller og ha god integrering og inkludering av alle i samfunnet. Derfor er det viktig med gode barnehager for alle barn i Asker, en fremtidsrettet fellesskole der alle barn lærer, mestrer og trives, og en skolefritidsordning der alle har råd til å delta.

 • Tore Hansen

 • "Jeg er Dag Roar Christensen, født 1949, bor på Vettre og er gift. Jeg er utdannet sivilingeniør og har jobbet det aller meste av mitt arbeidsliv med energieffektivisering, fornybar energi og klimaspørsmål i offentlig og privat virksomhet. Dette er også de sakene jeg er mest interessert i innenfor mitt politiske engasjement."

 • Duli Abdulla Axhami

  Mine hjertesaker er mangfold og inkludering! Jeg ønsker å bidra til bedre bruk av ressurser og kompetanse som ligger hos Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn. Jeg ønsker å jobbe for økt deltakelse av Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet, frivilligheten, idrett og kulturlivet. Jobbe for bedre oppfølging og inkludering av rusmisbrukere og funksjonshemmede. Utjevne sosiale forskjeller og hindre utenforskap.

 • Mitt navn er May Myklebust, og jeg er 52 år gammel fra Bondi. Hobby: Turer i Askers flotte natur Arbeidserfaring: Startet min yrkeskarriere i et bakeriutsalg, har jobbet mange år i varehandelen, vært butikksjef og jobber nå i Mersalg. Politisk erfaring: 2 perioder i kommunestyret, 4 år i oppvekst og 4 år i helse- og omsorgskomiteen. Nestleder av Råd for personer med funksjonsnedsettelser. Mine Hjertesaker: Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen. Kampen mot økte forskjeller og hindre utenforskap. Bygge langt flere rimelige boliger. Jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv, god tilgjengelighet og universell utforming. Alle skal med!

 • Mitt navn er Christine Knutsen. Jeg er 35 år gammel fra Slemmestad. Fun fact : Er en kaffe elsker og elsker å være aktiv med familien. Arbeidserfaring :Jobber som Faglig Ungdomssekretær i LO Buskerud der jeg er heldig som får snakke med blant annet lokale tillitsvalgte og unge om samfunnsaktuelle saker. Og være inkludert i prosjekter som gjør fylket til en bedre plass å bo i. Min hjertesak Jeg er veldig opptatt av å bygge et godt faglig politisk samarbeid. Et inkluderende kultur og idrettstilbud for de unge. En trygg og verdig eldreomsorg for brukerne og de ansatte. Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet, her må vi satse på utnyttelse av sjøveien med EL-ferge og hyppigere avganger. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av og jevne ut forskjellene i kommunen. likt tilbud for alle!

 • Solav Abbas

  Solav bor på Gullhella i Asker. Til daglig jobber hun som rådgiver i NAV, og hun er nå Akershus Arbeiderpartis 21. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Ole Jo Søbye er født i 1950 på Hamar, bor nå på Sætre. Har tidligere også bodd i Fredrikstad, Kråkerøy, Moss, Drammen, Leir og Asker. Han er gift, har 2 voksne barn i arbeid, oh 1 barnebarn. Har utdannelse i Fagbrev Radio og TV, arbeider som selvstendig næringsdrivende, Båtelektronikk og DAB Radio. Fritidsinteresser er WWII, Bilferie i EU vinterstid, Seilbåt om sommeren. Politisk: Frihet likhet og brorskap og Norge Inn i EU. Er vararepresentant til kommunestyret og stiller nå til gjenvalg.