Om Asker Arbeiderparti

Asker Arbeiderparti

Styret

 • Jeg er født i Melhus i 1956 men flyttet til Asker i 1994. Jeg leder den organisatoriske delen av Asker Arbeiderparti, men har også politiske saker på dagorden. Jeg er gift med Jørn og vi har 2 voksne sønner og 2 barnebarn. Politisk er jeg opptatt av rettferdig fordeling og at vanlige folk skal ha en enklere og bedre hverdag. Jeg er også opptatt av kultur for alle, og at alle barn får gode muligheter til like kulturtilbud og til å utvikle seg selv innenfor kunst, musikk og kultur. Det betyr at kulturskolen må ha gode vilkår og er et godt tilbud til alle. Jeg har tidligere vært forbundsnestleder i Den norske Postorganisasjon, ledet Postens Arbeiderpartilag i Oslo, vært medlem av Representantskapet i Oslo og i Faglig politisk utvalg. Jeg har også en periode i Kommunestyret i Melhus kommune og har vært fraksjonsleder i Hovedutvalg for Undervisning. Jeg er i dag HR Manager i Evidensia, der vi er opptatt av god dyrevelferd og at vi alltid skal gjøre det beste for dyrene.

 • Jeg er født i 1972, bosatt i Asker siden 1999. I styret er jeg medlemsansvarlig og følger blant annet opp nyinnmeldte medlemmer. Gift med Torunn som jobber i Asker-skolen, og vi har to sønner som er i gang med studier. Har en sterk internasjonal orientering. I det daglige er jeg programdirektør i Plan International Norge, en bistands- og nødhjelpsorganisasjon med røtter tilbake til den spanske borgerkrigen. På frivillig basis er jeg leder for styringsgruppa i Internasjonalt nettverk i Akershus Arbeiderparti og sitter som medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg. Politikken skal speile at når vi deler, så er det nok til alle.

 • "Jeg er Dag Roar Christensen, født 1949, bor på Vettre og er gift. Jeg er utdannet sivilingeniør og har jobbet det aller meste av mitt arbeidsliv med energieffektivisering, fornybar energi og klimaspørsmål i offentlig og privat virksomhet. Dette er også de sakene jeg er mest interessert i innenfor mitt politiske engasjement."

 • Mitt navn er May Myklebust, og jeg er 52 år gammel fra Bondi. Hobby: Turer i Askers flotte natur Arbeidserfaring: Startet min yrkeskarriere i et bakeriutsalg, har jobbet mange år i varehandelen, vært butikksjef og jobber nå i Mersalg. Politisk erfaring: 2 perioder i kommunestyret, 4 år i oppvekst og 4 år i helse- og omsorgskomiteen. Nestleder av Råd for personer med funksjonsnedsettelser. Mine Hjertesaker: Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen. Kampen mot økte forskjeller og hindre utenforskap. Bygge langt flere rimelige boliger. Jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv, god tilgjengelighet og universell utforming. Alle skal med!

 • Per Inge Alvarstein

  Mitt navn er Per Inge og er innflytter til Asker kommune. Jeg ønsker å jobbe for at Asker kommune skal være den beste kommunen å bo i, uavhengig av hva du jobber med og hvor mye du tjener. Det viktigste vi som politikere kan gjøre akkurat nå er å sørge for et godt kollektivtilbud som er tilgjengelig for alle.

 • En trygg oppvekst er grunnlaget for å utjevne sosiale forskjeller og ha god integrering og inkludering av alle i samfunnet. Derfor er det viktig med gode barnehager for alle barn i Asker, en fremtidsrettet fellesskole der alle barn lærer, mestrer og trives, og en skolefritidsordning der alle har råd til å delta.

 • Navn Ronnie Michael Andrè Giskegjerde Larsen, derfor Ronnie MAG Larsen Alder 52 Bosted : Filtvet Fun fact om deg : Driver Bokhandleren på Tofte, restauranten Hummer & Kanari og Galleri Noir, alt på Tofte, syd i Asker. Ble tildelt Kulturprisen i Asker i 2020, og ble Årets Gründer i Asker året etter. Er forfatter, musiker og er en godt gift trebarnsfar som vokste opp på øya Giske på Sunnmøre. Jobber til daglig på Follo Folkehøgskole i 100% stilling. Arbeidserfaring : etter å ha jobbet to år på laksemottak på Sunnmøre midt på 90-tallet tenkte jeg at fremtiden hadde mer å by på. Studerte film like utenfor London og har jobbet i folkehøgskole som filmlærer i 23 år. Har vært kåsør i NRK Ukeslutt, Skrevet librettoen til operaen Storkaren som ble satt opp på Den norske opera og Ballett. Har styreverv i Dissimilis, Folkehøgskoleforbundet, Asker Kulturråd og Asker Arbeiderparti. Min hjertesak: Jeg er jo en kar som anser kultur som en identitetsbygger for lokalsamfunnet. Kultur er noe å se frem imot i hverdagen, noe som bygger opp relasjoner mellom mennesker i alle aldre. Jeg har og en sønn med Downs som gjør at jeg er opptatt av menneskeverd og at ting trenger ikke å være likt, men det må være rettferdig.

 • Farah Ali

  Mitt navn er Farah Ali, og jeg er 46 år gammel. Jeg kommer fra Nesbru. Fun fact : Til tross for at jeg ikke er interessert i fotball, kan jeg mye om fotball. Arbeidserfaring: Jeg har arbeidet med arbeidsrett store deler av yrkeslivet, startet min karriere i NHO som trainee mens jeg var student og senere som advokatfullmektig. Deretter arbeidet jeg en kort periode i advokatfirmaet Staff, med gamle Staff. Fra april 2010 til i dag har jeg vært tilknyttet juridisk seksjon i NITO, Norges største fagforening for ingeniører og teknologer. De første ti årene som NITO-advokat, og de siste tre årene som juridisk sjef. I tillegg er jeg engasjert i min egen fagforening, Juristforbundet, hvor jeg blant annet leder kvinneutvalget. Utvalget har fokus på kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet. Min hjertesak : Arbeid til alle, fordi arbeid er nøkkelen til så mye. Å tjene sine egne penger og stå på egne ben, og alle dører som åpner seg med egen inntekt – eks boliglån Å være i arbeid er bra for den enkelte, og for samfunnet. Jo større del av befolkningen som er i arbeid jo bedre er det for samfunnet. For å få flest mulig inn i arbeidslivet, har skolen en viktig rolle. Grunnskolen legger grunnmur for videre studier/yrkesopplæring og senere arbeid. Det er viktig å styrke den offentlige skolen, og ikke minst tilpasse den begge kjønn. I tillegg er jeg genuint opptatt av likestilling, og særlig kvinner og ledelse.