Partiprogram 2023-2027

Bilde fra sommerfest 2023

Foto: Johannes Kiese

De store oppgavene løser vi best sammen.

 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Disse verdiene har vært og er den politiske grunnmuren for Arbeiderpartiets politikk: 

• Frihet Alle skal kunne leve sine liv i frihet uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Et trygt og organisert arbeidsliv og rett til velferdsgoder som utdanning, helsetjenester og pensjon for alle, er avgjørende for å sikre reell frihet for alle. 

• Likhet Vi er alle ulike, men alle har samme verdi. Likhet forutsetter sosial rettferdighet, jevnbyrdighet og mulighet til å bruke egne evner for å leve et godt liv.

 • Solidaritet Solidaritet betyr å ta vare på hverandre og den kjenner ingen grenser mellom land, klasser eller generasjoner. 

Kampen for disse verdiene er viktigere enn på lenge.

 Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger som gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte innbygger. Vår samfunnsmodell med et organisert arbeidsliv, en sterk velferdsstat og små forskjeller, har gitt mennesker større frihet og muligheter i eget liv. Et trygt arbeidsliv og et samfunn med små forskjeller har skapt tillit mellom folk.Nå er dette samfunnet under press. De økonomiske og sosiale forskjellene øker, samtidig som klimaendringer og tap av natur truer vårt livsgrunnlag. 

Kampen mot større forskjeller er mye av kjernen i hva som tydeligst skiller høyre- og venstresiden i norsk politikk både nasjonalt og her i Asker. For Arbeiderpartiet vil alltid kampen for å utjevne forskjeller være en av våre viktigste oppgaver, og vi er særlig opptatt av å hindre at barn og unge skal føle utenforskap som følge av begrensede ressurser i familien.

 En viktig del av arbeiderbevegelsens arv er vissheten om at menneskene selv skaper sin egen historie. Vi vet at politikk nytter – samfunnsutviklingen kan styres. Asker Arbeiderparti viser i dette programmet hvilke oppgaver vi vil prioritere for perioden 2023-2027.

Under kan du lese mer om vår gode politikk.

God lesning og godt valg!