Våre politikere


Kandidater 2019

 • Ivar Granum

  ivgranu@online.no 992 17 901

  Ivar Granum blir 59 år 26.april 2015. Han er oppvokst på Filtvet, flyttet til Tofte i 2003, og bor i Skoledalen. Han har vært gift m. Lisa (Inger-Lise) i 38år. De har to barn, Stefan 37 og Thomas 34., og 4 barnebarn (5 i juni) Eline, Mathias, Noah og Johan. Og så har de to kjekke svigerdøtre, Lallizer og Nina. Ivar er utdannet rørleggermester, og har vært selvstendig næringsdrivende siden 1986. Eier av Hurum Rør gjennom et eierselskap Fritidsinteressene hans er sjø og friluftsliv, fisking, hus, hjem og familie. Han har seinere år vært aktiv i Tofte Vel og deltatt aktivt i Stedsutviklingsprosjektet styringsgruppe siden 2010. I politikken brenner han for rettferdighet, åpne politiske vedtak, og helse og omsorgs sektoren spesielt. Han har vært med i kommunestyret i en periode, han ble gruppeleder for arbeiderpartiet våren 2014, og han stiller nå som ordførerkandidat. Ivar Granum sin 1. mai hovedtale 2015 finner du ved å kopiere lenken her: http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/dna/org/level1_1/level2_1_6/level3_1_6_628/main_site/20150502170205-h41f/hovedtale-1-mai-2015-av-ivar-granum-hurum-aps-ordforerkandidat.pdf


Kommunestyret

 • Marianne Riis Rasmussen

  marisras@online.no 905 16 607

  Marianne er vår ordførerkandidat. Hun vil gjøre det lettere å vokse opp i Asker, Bedre skolemiljø, matens betydning, mindre måling og mer læring. Hun vil gi hjemmeboende eldre bedre hjemmetjenester, mer nærhet, tid og forutsigbarhet. Hun vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Solav Abbas

 • Anders Utne

  Anders vil arbeide for en aktiv kommunal boligpolitikk, som styrker mulighetene for at ungdom og folk med vanlig inntekt kan skaffe seg bolig. Han vil arbeide for at Bærum sykehus forblir et fullverdig akuttsykehus og for at Blakstad sykehus blir sentralt i det psykiatriske tilbudet i Vestre Viken sykehusområde. Anders vil arbeide for at ny E18 gjennom Asker i størst mulig grad legge i tunnel, til glede for miljøet og at frigjorte arealer åpnes for boligbygging.

 • Svein Hillestad

  Svein vil jobbe for attraktive, rusfrie fritidstilbud til ungdom, og tilstrekkelig skole- skole og barnehagekapasistet i nærområdet. Han vil jobbe for en bedre eldreomsorg i nærområdene. Svein er også opptatt av at togtilbudet må bli bedre og at ny Røykenvei må bygges.

 • Abdirahman Abdulkadir Mohamed

  Abdirahman vil jobbe for et lokalsamfunn hvor alle inkluderes og har like forutsetninger til å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo. Han vil jobbe for å bedre integreringen i Borgensonen, styrke Hagaløkka skole og forhindre elevflukt.

 • May Myklebust

  May vil jobbe for at Asker skal være mulighetenes kommune for alle, uavhengig av inntekt og helsetilstand. Hun vil styrke lavterskeltilbudet innen rus og psykiatri og jobbe for aktive rusfrie fritidstilbud til ungdom. May vil bygge langt flere nøkterne boliger for folk med normale inntekter.

 • Lisa Jakobsen

  Lisa vil jobbe for å øke helsesøsterbemanningen i barne- og ungdomsskolenskolen, og for å forbedre seksualundervisningen i skolen, for å blant annet forebygge seksuelle overgrep og voldtekt.

 • Kristin Oudmayer

  Kristin vil jobbe for et rausere og mer inkluderende arbeidsliv for mennesker med minoritetsbakgrunn og mennesker med psykiske utfordringer. Hun vil jobbe for at alle skal ha mulighet til å etablere seg i Asker. Vi må bygge flere ungdomsboliger og boliger inne rus og psykiatri. Kristin vil jobbe for at alle ansatte i barnehage, skole og SFO må forpliktes og involveres i arbeidet mot mobbing.


Styret

 • Marianne Riis Rasmussen

  marisras@online.no 905 16 607

  Marianne er vår ordførerkandidat. Hun vil gjøre det lettere å vokse opp i Asker, Bedre skolemiljø, matens betydning, mindre måling og mer læring. Hun vil gi hjemmeboende eldre bedre hjemmetjenester, mer nærhet, tid og forutsigbarhet. Hun vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Vidar Mikalsen

  v-mika@online.no 412 85 812

  Seismikk dataoperatør

 • Vijay Kumar Sangar

 • Anne-Hilde Rese

  ahres@online.no 941 71 592

  Anne-Hilde er gift med Bjørn-Erik, bor ved Mørkvann i Sætre og trives godt både "i skogen" og i båten på fjorden. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og arbeider for tiden i Kongsberg distriktspsykiatriske senter som sekjsonsleder. Hun er styremedlem i Oslofjordens friluftsråd. Hun er kvinnekontakt og dataansvarlig i Hurum Ap. Jeg var kommunestyremedlem 2003-2011, derav ordfører i Hurum fra 2007 til 2011.

 • Bo Rasmussen

 • Ørjan Arve Sunde

 • Roger Harstad Olsen

  post@privatencafe.no 957 52 365

  Roger Olsen, er 57 år og bor i Skoledalen 28 på Tofte. Han er gift med Heidi, har 2 gutter fra tidligere ekteskap og verdens flotteste barnebarn som heter Emma louise. Driver Privaten Cafe og jobber for Norges Handikap Forbund og selger støtte og markedsførings annonser til næringslivet. Fritidsinteresser er fotball, politikk og liker å reise. Politisk er han opptatt av vårt verdi grunnlag, faglig politisk samarbeid og næringslivet. Roger Olsen er leder i Hurum Arbeiderparti og han har tidligere hatt 12 år som medlem i kommunestyret. Han stiller nå til valg igjen etter 8 års pause fra lokalpolitikken.

 • Rutt Siri Kregnes

 • Trude Nygård Evensen