Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet, gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie. I politikken brenner jeg for - hele faste stillinger - å verne om viktige lokale arbeidsplasser - rettferdighet og åpne politiske vedtak - helse- og omsorgssektoren - å sikre god lokaldemokratisk forankring.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Ragnhild bor i Asker og er i dag daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Hun er Akershus Arbeiderpartis 6. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Jeg er Roger Olsen, er 61 år, bor på Tofte og er Asker Ap sin 4.kandidat ved kommunevalget. Jeg er gift med Heidi, har en sønn og 2 barnebarn og 2 bonusbarn og barnebarn. Til daglig er jeg selvstendig næringsdrivende og er eier/daglig leder på Privaten Cafe. Har mitt ståsted fra industrien på Tofte og det faglig politiske livet Fellesforbundet, har hatt masse verv både i Fellesforbundet og i Norske Skog. Saker som jeg brenner veldig for er de svakeste i samfunnet og har nå sittet i 20 år i styret i Jobbhuset Hurum som er en VTA bedrift, næringsliv og reiseliv og turisme og masse mer. Mitt motto for å bli med i kommune politikken er at man må delta for å påvirke.

 • Jeg er Trude Nygård Evensen, født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Jeg er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. I dag er jeg vararepresentant til kommunestyret i Røyken. Politisk er jeg opptatt av at Asker skal - være en bærekraftig kommune og gi like muligheter til alle - være mest mulig klimavennlig og legge til rette for at innbyggerne kan gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. - forbedre kollektivtilbudet og sikre gang- og sykkeltraseer for at flere skal velge bort bilen i hverdagen. - sikre de ansatte i kommunale tjenester gode arbeidsvilkår. - gi mulighet til alle for en aktiv og meningsfylt fritid f.eks. gjennom deltagelse i idretts- eller kulturliv. - gi en verdig omsorg også når en ikke kan forsørge seg selv. I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Jeg vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.

 • Solav Abbas

  Solav bor på Gullhella i Asker. Til daglig jobber hun som rådgiver i NAV, og hun er nå Akershus Arbeiderpartis 21. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Jeg er Thomas Hatten og født 1980 . Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg har to gutter på 17 og 19 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Asker kommune. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Nimrah Ramzan

  Jeg er Nimrah Ramzan, er 19 år, har vokst opp på Hvalstad og er Asker Arbeiderparti sin ungdomskandidat. Til daglig er jeg student og politisk leder i Akershus AUF Gjennom deltakelse i kommunestyret ønsker jeg å gjøre hverdagen til kommunens innbyggere bedre. Jeg har i flere år vært turntrener og forstår viktigheten av et godt kulturtilbud for alle. Asker er en kommune med store muligheter, og jeg er særlig opptatt av å sikre at alle deler av nye Asker inkluderes.

 • Magne Gabrielsen

  Jeg er Magne Gabrielsen, er vernepleier og jobber i hjemmesykepleien i Røyken. I flere år har jeg vært tillitsvalgt i Fagforbundet. For meg er oppvekstsektoren viktig, der barnehager og skoler skaper rom for god læring. Vi må ha gode rammevilkår til velferd, sykehjem, hjemmetjeneste og boliger for psykisk utviklingshemmede Kultur, idrett, musikk og friluftsliv er viktig for meg.


Styret

 • Jeg er født i Melhus i 1956 men flyttet til Asker i 1994. Jeg leder den organisatoriske delen av Asker Arbeiderparti, men har også politiske saker på dagorden. Jeg er gift med Jørn og vi har 2 voksne sønner og 2 barnebarn. Politisk er jeg opptatt av rettferdig fordeling og at vanlige folk skal ha en enklere og bedre hverdag. Jeg er også opptatt av kultur for alle, og at alle barn får gode muligheter til like kulturtilbud og til å utvikle seg selv innenfor kunst, musikk og kultur. Det betyr at kulturskolen må ha gode vilkår og er et godt tilbud til alle. Jeg har tidligere vært forbundsnestleder i Den norske Postorganisasjon, ledet Postens Arbeiderpartilag i Oslo, vært medlem av Representantskapet i Oslo og i Faglig politisk utvalg. Jeg har også en periode i Kommunestyret i Melhus kommune og har vært fraksjonsleder i Hovedutvalg for Undervisning. Jeg er i dag HR Manager i Evidensia, der vi er opptatt av god dyrevelferd og at vi alltid skal gjøre det beste for dyrene.

 • Jeg er Thomas Hatten og født 1980 . Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg har to gutter på 17 og 19 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Asker kommune. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Jeg er født i 1960, og tilhører altså dessertgenerasjonen. I mine leveår har Norge fått olje, mobiltelefon, bankkort og internett. Min farfar var født i 1894 og jobbet i papirindustrien i Drammen. Han hadde et greit forhold til sin arbeidsgiver, men han måtte nok av og til gjøre det som Einar Gerhardsen sa at ingen skulle: Stå med lua i hånda. Da jeg var ett år, døde morfar. Mormor hadde enda en av mine onkler - han var da tretten - boende hjemme, og det gikk slett ikke rundt. Løsningen ble at far "ansatte" mormor som min dagmamma. Arbeiderpartiet har altså vært et naturlig valg for meg. Far var i militæret, og da jeg var fem flyttet vi nordover. Det er rart å tenke tilbake på hvordan tidene har forandret seg: Bananer, tomater og appelsiner var ikke å få i butikkene midt på 60-tallet. Krydder var ensbetydende med salt og pepper. Far var 37 da han kjøpte sin første bil! Jeg har bodd i "gamle Hurum" siden 1995. Da jeg kom hit var det to fabrikker på Tofte med bortimot 400 ansatte. Nå er begge borte. Likeledes er Norcem på Slemmestad knapt en skygge av seg selv. Mye skjer, men vi trenger arbeidsplasser. Vi har en klimakrise, og har malt oss inn i et hjørne pga. dårlige veier, lange avstander og mangelfull kollektivtrafikk. Selv er jeg heldig som er drosjesjåfør og har arbeidsplassen parkert tre meter unna husveggen. I fritiden spiller jeg i musikkorps. En flott hobby. Det er ekstra moro å spille når vi mange kommer og hører på. Vi er heldige som bor i sentrale strøk, men med nærhet til sjø, skog og mark. Brannvesen, politi og ambulanse er ti minutter unna. Vi har nærhet til sykehus og velferdstjenester, og disse må være fellesgoder! Vi kan ikke stå med lua i hånda og bekymre oss for hva vi må betale for helse og velferd. Asker er en flott kommune å bo i. Vi må stå sammen for å ta vare på den.

 • "Jeg er Dag Roar Christensen, født 1949, bor på Vettre og er gift. Jeg er utdannet sivilingeniør og har jobbet det aller meste av mitt arbeidsliv med energieffektivisering, fornybar energi og klimaspørsmål i offentlig og privat virksomhet. Dette er også de sakene jeg er mest interessert i innenfor mitt politiske engasjement."

 • Mads Henrik Almaas

  Jeg er født i 1972, bosatt i Asker siden 1999. I styret er jeg medlemsansvarlig og følger blant annet opp nyinnmeldte medlemmer. Gift med Torunn som jobber i Asker-skolen, og vi har to sønner som er i gang med studier. Har en sterk internasjonal orientering. I det daglige er jeg programdirektør i Plan International Norge, en bistands- og nødhjelpsorganisasjon med røtter tilbake til den spanske borgerkrigen. På frivillig basis er jeg leder for styringsgruppa i Internasjonalt nettverk i Akershus Arbeiderparti og sitter som medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg. Politikken skal speile at når vi deler, så er det nok til alle.

 • Cecilie er 39 år, født og oppvokst i Asker. Jobber på Hvalstad. Hun er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille. Kollektivtrafikken må få et bedre tilbud og båttransporttilbudet må utvides.

 • Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres i den nye storkommunen. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet spesielt med tanke på at tre ulike kommuner skal knyttes sammen til å bli en stor kommune. Utnyttelse av sjøveien med El-ferger bør legges mer vekt på, for å lette transporten fra Slemmestadveien og Røykenveien. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker