Våre politikere


Kommunestyret 2023-2027

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet (Tofte), gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn. Hobby – følger sjøfarten i Oslofjorden, Interesse – politikk, hus, båt, tettstedet Tofte Arbeidserfaring Utdannet som Rørleggermester, starta i læra som 17-åring, startet selskapet Hurum Rør AS i 1986, daglig leder frem til 2011, styremedlem og eier. Har to perioder i kommunestyret i gamle Hurum fra 2011, derav to år som gruppeleder, heltidspolitiker og gruppeleder i nye Asker siden 2019. Mitt yrkesliv har bestått av praktisk arbeid gjennom det meste av mitt yrkesliv. Bedriften har alltid hatt lærlinger, det har vært berikende for bedriften gjennom alle år. Min hjertesak Det startet med å bry seg om å bidra til den store samfunnsoppgaven etter mange år for frivilligheten, spesielt med idrett og Vel arbeid. Har alltid vært politisk engasjert, men familiebedriften tok all tid inntil mine sønner ville overta. Satt i fellesnemnda og var med på det viktige arbeidet med og etablere den nye kommunen etter sammenslåingen. Deretter var det viktig å være med i den første perioden for og ta med erfaringene inn i den første harmoniseringsåret. Etter to år med pandemi, følte jeg det var riktig å ta nok en periode, det gjenstår fortsatt mange utfordringer etter sammenslåingen, en sammenslåing som vil bety mye for de neste generasjoner. Ikke minst det å jobbe for det beste for innbyggerne, samtidig som Arbeiderpartiets politikk skal vises og presenteres i de politiske organer, i presse og under debatter. Politisk er samferdsel i Asker, lokalt og sentralt og plansaker det jeg liker å jobbe mest med, men som gruppeleder omfatter den oppgaven alle de politiske områdene.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er 62 år gammel. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Fun fact : Trodde jeg ikke var hundemenneske, er omvendt etter å ha fått meg dachs. Har tidligere jobbet på advokatkontor, vært hjemmeværende, jobbet i skoleverket, har drevet interiørbutikk og arbeider nå i klesbutikk. Har stor interesse for juridiske spørsmål, og trives godt som leder av Asker forliksråd. Jeg har sittet i formannskap og kommunestyre i Asker siden 2007. Min hjertesak : Oslofjordens betydning som friluftsarena, ferdselsåre, levested. Videreutvikling av Askers næringsliv. God fremkommelighet med buss på kryss og tvers i Asker. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • En trygg oppvekst er grunnlaget for å utjevne sosiale forskjeller og ha god integrering og inkludering av alle i samfunnet. Derfor er det viktig med gode barnehager for alle barn i Asker, en fremtidsrettet fellesskole der alle barn lærer, mestrer og trives, og en skolefritidsordning der alle har råd til å delta.

 • Jørn Nygren

  Navn: Jørn Nygren Alder: 58 Bosted: Slemmestad Har i hele mitt liv bodd i Oslo, unntatt de to siste årene, har jeg bodd i Slemmestad i Asker, og stortrives med det. Men har hatt alle mine sommerferier i Vollen. Kundebehandler i DnC - banken skulle bli mitt yrke. Men da bankkrisen kom på 1980 – tallet, ble det andre mulighet å ta tak i, og de siste 28 årene har jeg jobber for Arbeiderpartiet. Som person er jeg aktiv, veldig sosial, og trives best i selskap med familie, venner og hyggelige folk. Hvis jeg ikke driver med politikk på fritid og på jobb, så vil du finne meg i en idrettshall, på en idrettsbane og skiarena, men også ute i min egen hage. I ungdomsårene var jeg aktiv inne friidrett, og oppleve mye flott felleskap og stor idrettsglede. I voksen alder, er jeg friidrettsdommer på sommeren, frivillig og leder for frivillige i Barnas Holmenkolldag og Holmenkollen skifestival. Gjennom idretten, lærer man mye om seg selv og om andre. Det å prestere og hva felleskap betyr, var mye årsaken til at jeg ble aktiv innen politikken. Ble medlem av Oslo og Stovner Arbeiderparti i 1983. Jeg tror vi får til mer sammen, enn hver for oss. Jeg tror at små forskjeller og mer like muligheter er bedre for den enkelte og oss som samfunn. Det skal ikke være lommeboka, kjønn eller bosted som skal avgjøre dine muligheter i livet. Når vi leser, ser på tv og opplever det kanskje selv og nært oss, at hverdagen har blitt vanskeligere, så blir vi minnet om hvorfor det er viktig med sterke fellesskap, en sterk offentlig helsetjeneste og et godt organisert arbeidsliv. Vi trenger politikk som reduserer, ikke som øker, forskjellene. Som skaper nye jobber og gir folk nye muligheter. Dette vil jeg bidra til, derfor stiller jeg til valg for Asker Arbeiderparti.

 • Ronnie MAG Larsen

  Navn Ronnie Michael Andrè Giskegjerde Larsen, derfor Ronnie MAG Larsen Alder 52 Bosted : Filtvet Fun fact om deg : Driver Bokhandleren på Tofte, restauranten Hummer & Kanari og Galleri Noir, alt på Tofte, syd i Asker. Ble tildelt Kulturprisen i Asker i 2020, og ble Årets Gründer i Asker året etter. Er forfatter, musiker og er en godt gift trebarnsfar som vokste opp på øya Giske på Sunnmøre. Jobber til daglig på Follo Folkehøgskole i 100% stilling. Arbeidserfaring : etter å ha jobbet to år på laksemottak på Sunnmøre midt på 90-tallet tenkte jeg at fremtiden hadde mer å by på. Studerte film like utenfor London og har jobbet i folkehøgskole som filmlærer i 23 år. Har vært kåsør i NRK Ukeslutt, Skrevet librettoen til operaen Storkaren som ble satt opp på Den norske opera og Ballett. Har styreverv i Dissimilis, Folkehøgskoleforbundet, Asker Kulturråd og Asker Arbeiderparti. Min hjertesak: Jeg er jo en kar som anser kultur som en identitetsbygger for lokalsamfunnet. Kultur er noe å se frem imot i hverdagen, noe som bygger opp relasjoner mellom mennesker i alle aldre. Jeg har og en sønn med Downs som gjør at jeg er opptatt av menneskeverd og at ting trenger ikke å være likt, men det må være rettferdig.

 • Jeg er Thomas Hatten og født 1980 . Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg har to gutter på 17 og 19 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Asker kommune. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Farah Ali

  Mitt navn er Farah Ali, og jeg er 46 år gammel. Jeg kommer fra Nesbru. Fun fact : Til tross for at jeg ikke er interessert i fotball, kan jeg mye om fotball. Arbeidserfaring: Jeg har arbeidet med arbeidsrett store deler av yrkeslivet, startet min karriere i NHO som trainee mens jeg var student og senere som advokatfullmektig. Deretter arbeidet jeg en kort periode i advokatfirmaet Staff, med gamle Staff. Fra april 2010 til i dag har jeg vært tilknyttet juridisk seksjon i NITO, Norges største fagforening for ingeniører og teknologer. De første ti årene som NITO-advokat, og de siste tre årene som juridisk sjef. I tillegg er jeg engasjert i min egen fagforening, Juristforbundet, hvor jeg blant annet leder kvinneutvalget. Utvalget har fokus på kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet. Min hjertesak : Arbeid til alle, fordi arbeid er nøkkelen til så mye. Å tjene sine egne penger og stå på egne ben, og alle dører som åpner seg med egen inntekt – eks boliglån Å være i arbeid er bra for den enkelte, og for samfunnet. Jo større del av befolkningen som er i arbeid jo bedre er det for samfunnet. For å få flest mulig inn i arbeidslivet, har skolen en viktig rolle. Grunnskolen legger grunnmur for videre studier/yrkesopplæring og senere arbeid. Det er viktig å styrke den offentlige skolen, og ikke minst tilpasse den begge kjønn. I tillegg er jeg genuint opptatt av likestilling, og særlig kvinner og ledelse.


Styret

 • En trygg oppvekst er grunnlaget for å utjevne sosiale forskjeller og ha god integrering og inkludering av alle i samfunnet. Derfor er det viktig med gode barnehager for alle barn i Asker, en fremtidsrettet fellesskole der alle barn lærer, mestrer og trives, og en skolefritidsordning der alle har råd til å delta.

 • Tore Hansen

 • "Jeg er Dag Roar Christensen, født 1949, bor på Vettre og er gift. Jeg er utdannet sivilingeniør og har jobbet det aller meste av mitt arbeidsliv med energieffektivisering, fornybar energi og klimaspørsmål i offentlig og privat virksomhet. Dette er også de sakene jeg er mest interessert i innenfor mitt politiske engasjement."

 • Duli Abdulla Axhami

  Mine hjertesaker er mangfold og inkludering! Jeg ønsker å bidra til bedre bruk av ressurser og kompetanse som ligger hos Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn. Jeg ønsker å jobbe for økt deltakelse av Askers innbyggere med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet, frivilligheten, idrett og kulturlivet. Jobbe for bedre oppfølging og inkludering av rusmisbrukere og funksjonshemmede. Utjevne sosiale forskjeller og hindre utenforskap.

 • Mitt navn er May Myklebust, og jeg er 52 år gammel fra Bondi. Hobby: Turer i Askers flotte natur Arbeidserfaring: Startet min yrkeskarriere i et bakeriutsalg, har jobbet mange år i varehandelen, vært butikksjef og jobber nå i Mersalg. Politisk erfaring: 2 perioder i kommunestyret, 4 år i oppvekst og 4 år i helse- og omsorgskomiteen. Nestleder av Råd for personer med funksjonsnedsettelser. Mine Hjertesaker: Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen. Kampen mot økte forskjeller og hindre utenforskap. Bygge langt flere rimelige boliger. Jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv, god tilgjengelighet og universell utforming. Alle skal med!

 • Mitt navn er Christine Knutsen. Jeg er 35 år gammel fra Slemmestad. Fun fact : Er en kaffe elsker og elsker å være aktiv med familien. Arbeidserfaring :Jobber som Faglig Ungdomssekretær i LO Buskerud der jeg er heldig som får snakke med blant annet lokale tillitsvalgte og unge om samfunnsaktuelle saker. Og være inkludert i prosjekter som gjør fylket til en bedre plass å bo i. Min hjertesak Jeg er veldig opptatt av å bygge et godt faglig politisk samarbeid. Et inkluderende kultur og idrettstilbud for de unge. En trygg og verdig eldreomsorg for brukerne og de ansatte. Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet, her må vi satse på utnyttelse av sjøveien med EL-ferge og hyppigere avganger. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av og jevne ut forskjellene i kommunen. likt tilbud for alle!

 • Solav Abbas

  Solav bor på Gullhella i Asker. Til daglig jobber hun som rådgiver i NAV, og hun er nå Akershus Arbeiderpartis 21. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Ole Jo Søbye er født i 1950 på Hamar, bor nå på Sætre. Har tidligere også bodd i Fredrikstad, Kråkerøy, Moss, Drammen, Leir og Asker. Han er gift, har 2 voksne barn i arbeid, oh 1 barnebarn. Har utdannelse i Fagbrev Radio og TV, arbeider som selvstendig næringsdrivende, Båtelektronikk og DAB Radio. Fritidsinteresser er WWII, Bilferie i EU vinterstid, Seilbåt om sommeren. Politisk: Frihet likhet og brorskap og Norge Inn i EU. Er vararepresentant til kommunestyret og stiller nå til gjenvalg.

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet (Tofte), gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn. Hobby – følger sjøfarten i Oslofjorden, Interesse – politikk, hus, båt, tettstedet Tofte Arbeidserfaring Utdannet som Rørleggermester, starta i læra som 17-åring, startet selskapet Hurum Rør AS i 1986, daglig leder frem til 2011, styremedlem og eier. Har to perioder i kommunestyret i gamle Hurum fra 2011, derav to år som gruppeleder, heltidspolitiker og gruppeleder i nye Asker siden 2019. Mitt yrkesliv har bestått av praktisk arbeid gjennom det meste av mitt yrkesliv. Bedriften har alltid hatt lærlinger, det har vært berikende for bedriften gjennom alle år. Min hjertesak Det startet med å bry seg om å bidra til den store samfunnsoppgaven etter mange år for frivilligheten, spesielt med idrett og Vel arbeid. Har alltid vært politisk engasjert, men familiebedriften tok all tid inntil mine sønner ville overta. Satt i fellesnemnda og var med på det viktige arbeidet med og etablere den nye kommunen etter sammenslåingen. Deretter var det viktig å være med i den første perioden for og ta med erfaringene inn i den første harmoniseringsåret. Etter to år med pandemi, følte jeg det var riktig å ta nok en periode, det gjenstår fortsatt mange utfordringer etter sammenslåingen, en sammenslåing som vil bety mye for de neste generasjoner. Ikke minst det å jobbe for det beste for innbyggerne, samtidig som Arbeiderpartiets politikk skal vises og presenteres i de politiske organer, i presse og under debatter. Politisk er samferdsel i Asker, lokalt og sentralt og plansaker det jeg liker å jobbe mest med, men som gruppeleder omfatter den oppgaven alle de politiske områdene.