Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet, gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie. I politikken brenner jeg for - hele faste stillinger - å verne om viktige lokale arbeidsplasser - rettferdighet og åpne politiske vedtak - helse- og omsorgssektoren - å sikre god lokaldemokratisk forankring.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen og er leder for Asker Arbeiderparti. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Jeg er Ragnhild Male Hartviksen, født i 1976 og bor på Spikkestad. Jeg er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og jobber som daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Av annen arbeidserfaring nevnes PPT, individuell avlastning og støttekontakt. Politiske saker: - Barn med funksjonsnedsettelse må sikres lik tilgang til å kunne planlegge aktiviteter som alle andre. - Sikre nok lokale arbeidsplasser, gode pendlermuligheter, gode arbeidsvilkår for de ansatte, god infrastruktur og spennende stedsutvikling. - Sikre kirken god nok bemanning til å følge opp barn og ungdom, også de med ulike utfordringer

 • Jeg er Roger Olsen, er 61 år, bor på Tofte og er Asker Ap sin 4.kandidat ved kommunevalget. Jeg er gift med Heidi, har en sønn og 2 barnebarn og 2 bonusbarn og barnebarn. Til daglig er jeg selvstendig næringsdrivende og er eier/daglig leder på Privaten Cafe. Har mitt ståsted fra industrien på Tofte og det faglig politiske livet Fellesforbundet, har hatt masse verv både i Fellesforbundet og i Norske Skog. Saker som jeg brenner veldig for er de svakeste i samfunnet og har nå sittet i 20 år i styret i Jobbhuset Hurum som er en VTA bedrift, næringsliv og reiseliv og turisme og masse mer. Mitt motto for å bli med i kommune politikken er at man må delta for å påvirke.

 • Jeg er Trude Nygård Evensen, født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Jeg er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. I dag er jeg vararepresentant til kommunestyret i Røyken. Politisk er jeg opptatt av at Asker skal - være en bærekraftig kommune og gi like muligheter til alle - være mest mulig klimavennlig og legge til rette for at innbyggerne kan gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. - forbedre kollektivtilbudet og sikre gang- og sykkeltraseer for at flere skal velge bort bilen i hverdagen. - sikre de ansatte i kommunale tjenester gode arbeidsvilkår. - gi mulighet til alle for en aktiv og meningsfylt fritid f.eks. gjennom deltagelse i idretts- eller kulturliv. - gi en verdig omsorg også når en ikke kan forsørge seg selv. I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Jeg vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.

 • Solav Abbas

  Jeg er Solav Abbas, er født i 1970, gift, har 3 barn og bor på Gullhella. Til daglig jobber jeg som rådgiver i NAV. Jeg vil arbeide for - en god integreringspolitikk. Jeg har jobbet med integrering og inkludering siden jeg kom til Norge i 1999. - trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge - arbeid til alle; skaffe flere arbeidsplasser i kommunen

 • Jeg er Thomas Hatten og er 39 år. Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg er samboer og har to gutter på 15 og 17 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Viva IKS og er brannkonstabel i Hurum brannvesen. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Nimrah Ramzan

  Jeg er Nimrah Ramzan, er 19 år, har vokst opp på Hvalstad og er Asker Arbeiderparti sin ungdomskandidat. Til daglig er jeg student og politisk nestleder i Akershus AUF Gjennom deltakelse i kommunestyret ønsker jeg å gjøre hverdagen til kommunens innbyggere bedre. Jeg har i flere år vært turntrener og forstår viktigheten av et godt kulturtilbud for alle. Asker er en kommune med store muligheter, og jeg er særlig opptatt av å sikre at alle deler av nye Asker inkluderes.

 • Magne Gabrielsen

  Jeg er Magne Gabrielsen, er vernepleier og jobber i hjemmesykepleien i Røyken. I flere år har jeg vært tillitsvalgt i Fagforbundet. For meg er oppvekstsektoren viktig, der barnehager og skoler skaper rom for god læring. Vi må ha gode rammevilkår til velferd, sykehjem, hjemmetjeneste og boliger for psykisk utviklingshemmede Kultur, idrett, musikk og friluftsliv er viktig for meg.


Styret

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen og er leder for Asker Arbeiderparti. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Jeg er Thomas Hatten og er 39 år. Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg er samboer og har to gutter på 15 og 17 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Viva IKS og er brannkonstabel i Hurum brannvesen. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Anne-Hilde er gift med Bjørn-Erik, bor i Sætre og trives godt både "i skogen" og i båten på fjorden. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og arbeider for tiden i Kongsberg distriktspsykiatriske senter som sekjsonsleder. Hun er styremedlem i Oslofjordens friluftsråd. Hun er kasserer i styret i Asker Ap. Hun var kommunestyremedlem 2003-2011, derav ordfører i Hurum fra 2007 til 2011.

 • Bo Rasmussen

 • Mads Henrik Almaas

 • Cecilie er 37 år, født og oppvokst i Asker. Jobber på Hvalstad og er aktiv i Asker Kirkekor. Hun er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille. Kollektivtrafikken må få et bedre tilbud og båttransporttilbudet må utvides.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker