Styremedlem

Solav Abbas

Solav bor på Gullhella i Asker. Til daglig jobber hun som rådgiver i NAV, og hun er nå Akershus Arbeiderpartis 21. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Solav Abbas

Jeg er nå blitt 50 år; er trebarnsmor og er inne i min 4. periode i kommunestyret i Asker.

Motivasjonen til å arbeide med politikk er en konsekvens av min bakgrunn som tidligere asylsøker og samtidig en konsekvens av de utfordringer jeg har møtt i samfunnet.

Jeg har tatt utdanning i Norge blant annet studium i statsvitenskap og arbeider som seniorrådgiver i NAV Oslo (siden 2010). Som NAV-ansatt ser jeg at velferdsstaten er under press på grunn av høyt sykefravær, lav deltakelse i arbeidslivet, aktuelle kriser som COVID-19 og omlegging av samfunnsøkonomien fra olje til nye, klimavennlige og innovasjonsavhengige næringer. Arbeiderpartiet har kjempet for et solidarisk velferdssamfunn basert på arbeid til alle og mer rettferdig fordeling, og er derfor et naturlig valg for meg.

Jeg vil arbeide for en god integreringspolitikk. Jeg har jobbet med integrering og inkludering siden jeg kom til Norge i 1999. Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge- arbeid til alle er viktig, sammen med å skaffe flere arbeidsplasser i kommunen.