To mennesker går over universitetsplassen, bildet er tatt ovenfra. Foto: Øivind Haug

Asker Arbeiderparti

Dannet 29. januar 2018

Asker Arbeiderparti ble dannet på grunnlag av de tre kommunepartiene i Asker, Røyken og Hurum som et resultat av at de tre kommunene har valgt å slå seg sammen. Sammenslåingen skjer 1. januar 2020, men partiene er sammenslått allerede. Imidlertid har vi valgt å etablere en struktur med lokallag for å ivareta de eksisterende kommunestyregruppene frem til det nye kommunestyret er konstituert etter valget 2019. Derfor finner du lokallag i Asker, Røyken og Hurum i tillegg til hovedpartiet Asker Arbeiderparti. 

Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.