Tiltredende medlem

Ivar Granum

Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet (Tofte), gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn.

Hobby – følger sjøfarten i Oslofjorden, Interesse – politikk, hus, båt, tettstedet Tofte
Arbeidserfaring
Utdannet som Rørleggermester, starta i læra som 17-åring, startet selskapet Hurum Rør AS i 1986, daglig leder frem til 2011, styremedlem og eier.
Har to perioder i kommunestyret i gamle Hurum fra 2011, derav to år som gruppeleder, heltidspolitiker og gruppeleder i nye Asker siden 2019. Mitt yrkesliv har bestått av praktisk arbeid gjennom det meste av mitt yrkesliv. Bedriften har alltid hatt lærlinger, det har vært berikende for bedriften gjennom alle år.

Min hjertesak
Det startet med å bry seg om å bidra til den store samfunnsoppgaven etter mange år for frivilligheten, spesielt med idrett og Vel arbeid.
Har alltid vært politisk engasjert, men familiebedriften tok all tid inntil mine sønner ville overta. Satt i fellesnemnda og var med på det viktige arbeidet med og etablere den nye kommunen etter sammenslåingen. Deretter var det viktig å være med i den første perioden for og ta med erfaringene inn i den første harmoniseringsåret. Etter to år med pandemi, følte jeg det var riktig å ta nok en periode, det gjenstår fortsatt mange utfordringer etter sammenslåingen, en sammenslåing som vil bety mye for de neste generasjoner. Ikke minst det å jobbe for det beste for innbyggerne, samtidig som Arbeiderpartiets politikk skal vises og presenteres i de politiske organer, i presse og under debatter.
Politisk er samferdsel i Asker, lokalt og sentralt og plansaker det jeg liker å jobbe mest med, men som gruppeleder omfatter den oppgaven alle de politiske områdene.

Ivar Granum

Bli bedre kjent med Ivar Granum:

Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie.I politikken brenner jeg for

- hele faste stillinger- å verne om viktige lokale arbeidsplasser- rettferdighet og åpne politiske vedtak- helse- og omsorgssektoren- å sikre god lokaldemokratisk forankring.