Representant

Farah Ali

Farah Ali

Mitt navn er Farah Ali, og jeg er 46 år gammel. Jeg kommer fra Nesbru.
Fun fact : Til tross for at jeg ikke er interessert i fotball, kan jeg mye om fotball.
Arbeidserfaring: Jeg har arbeidet med arbeidsrett store deler av yrkeslivet, startet min karriere i NHO som trainee mens jeg var student og senere som advokatfullmektig. Deretter arbeidet jeg en kort periode i advokatfirmaet Staff, med gamle Staff. Fra april 2010 til i dag har jeg vært tilknyttet juridisk seksjon i NITO, Norges største fagforening for ingeniører og teknologer. De første ti årene som NITO-advokat, og de siste tre årene som juridisk sjef. I tillegg er jeg engasjert i min egen fagforening, Juristforbundet, hvor jeg blant annet leder kvinneutvalget. Utvalget har fokus på kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet.
Min hjertesak : Arbeid til alle, fordi arbeid er nøkkelen til så mye. Å tjene sine egne penger og stå på egne ben, og alle dører som åpner seg med egen inntekt – eks boliglån Å være i arbeid er bra for den enkelte, og for samfunnet. Jo større del av befolkningen som er i arbeid jo bedre er det for samfunnet. For å få flest mulig inn i arbeidslivet, har skolen en viktig rolle. Grunnskolen legger grunnmur for videre studier/yrkesopplæring og senere arbeid. Det er viktig å styrke den offentlige skolen, og ikke minst tilpasse den begge kjønn. I tillegg er jeg genuint opptatt av likestilling, og særlig kvinner og ledelse.