Kvinnepolitisk ansvarlig

May Myklebust

Alle skal med
· Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap.
· Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen
· Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter.
· Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker

May Myklebust

Alle skal med

·        Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap.

·         Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen

·        Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter.

·        Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker