Kvinnekontakt

May Myklebust

Mitt navn er May Myklebust, og jeg er 52 år gammel fra Bondi.

Hobby: Turer i Askers flotte natur

Arbeidserfaring: Startet min yrkeskarriere i et bakeriutsalg, har jobbet mange år i varehandelen, vært butikksjef og jobber nå i Mersalg.

Politisk erfaring: 2 perioder i kommunestyret, 4 år i oppvekst og 4 år i helse- og omsorgskomiteen. Nestleder av Råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Mine Hjertesaker:
Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen. Kampen mot økte forskjeller og hindre
utenforskap. Bygge langt flere rimelige boliger. Jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv, god tilgjengelighet og universell utforming. Alle skal med!

May Myklebust

Alle skal med