"Alle skal med"

"Under mottoet «Alle skal med» har vi fremmet en rekke tiltak for at ingen barn og unge skal oppleve utenforskap på grunn av sosial eller kulturell bakgrunn. I høst foreslo vi derfor å reversere foreslåtte kutt i tilskudd til kultur, idrett og fritid og en ytterligere styrking av ungkultur i Asker med en million kroner."