Ragnhild Male Hartviksen - vår lokale Stortingskandidat

Ragnhild bor i Asker og er i dag daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Hun er Akershus Arbeiderpartis 6. kandidat ved stortingsvalget 2021.