En god skole for alle i Asker

Det er med stor bekymring at vi leser «Tilstandsrapportering for grunnskole i Asker kommune 2020». Rapporten viser at til forskjell fra nasjonalt nivå, så har skolene i Asker en økning i omfanget av spesialundervisning gjennom skoleløpet. Rapporten viser også en økning i andelen av elever som får spesialundervisning alene eller i små grupper.