Litt anstendighet må vi kunne forvente

"...ved valget skal det velges kommunestyre for en ny kommune. En ny kommune som trenger ansvarlighet og forutsigbarhet for alle innbyggere og alle ansatte. Som trenger eldreomsorg til det beste for de eldste som er best mulig, ikke billigst mulig. Som skal jobbe for flere faste stillinger og hele faste stillinger, Og som skal jobbe for et sterkere fellesskap."