Mulighetenes kommune for alle

Budstikka hadde den 6. august et viktig oppslag med overskriften «Jeg ser ikke hvor trappen begynner», og som viser hvilke problemer svaksynte og rullestolbrukere har ved å ferdes i Asker sentrum. Og endelig gjøres det noe for å rette på de verste problemene her. Det er bra, men utfordringene er så mange for mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne at dette bare en begynnelse på en stort arbeid for å gjøre hele Asker til mulighetenes kommune for alle, som er hovedmålet i den temaplanen for universell utforming som ble vedtatt i 2017.

Arbeiderpartiet står bak planen og er opptatt av at den blir gjennomført så raskt som mulig. For oss er dette en klar prioritet ut fra vårt mål om at «alle skal med». Universell utforming er bra for alle kommunens innbyggere, ikke bare for de med sterkt nedsatt funksjonsevne som svaksynte og rullestolbrukere. Også eldre, barnefamilier med barnevogn og andre som sliter med å gå lange avstander, bratte bakker og lengre distanser vil kunne nyte godt av bedre universell utforming.

Det er ulike tiltak som er nødvendig, noen krever store investeringer, mens for andre er mer tale om omtanke. Når det gjelder nye bygg, er det satt tydelige krav i regelverket om universell utforming, slik at forholdene i prinsipp skal være tilrettelagt. De eksisterende kommunale bygg i Asker derimot har store mangler, særlig er det kritisk i de eldre skolebyggene. Det samme gjelder Kulturhuset, og ikke minst kinoen skiller seg negativt ut. Idrettsanleggene våre er også i ulik grad tilrettelagt for funksjonshemmede. Til og med rådhuset har store mangler, blant annet når det gjelder tilrettelegging for hørselshemmede og rullestolbrukere. I friluftsområdene er det gjort en del, særlig ved Semsvannet. Men mye gjenstår. I temaplanen fokuseres det på viktigheten av hvilebenker rundt våre sentra, slik at eldre og funksjonshemmede kan våge seg ut på tur. Noen lokale vel har satt ut slike benker, men kommunen må ta et tydelig ansvar, slik at alle nære turområder får gode benker og følges opp med vedlikehold.

Kommunen må være pådriver overfor staten ved Bane Nor og fylkeskommunen for å få universell utforming av stasjoner og bussholdeplasser. Særlig er det problemer med tilgjengeligheten ved stasjoner som Billingstad og Bondivann, mens en rekke holdeplasser mangler leskur med skikkelige sitteplasser.

Noen av de mindre tiltakene er godt omtalt i oppslaget i Budstikka. Utforming av overganger og riktig markinger er viktig. Rydding av utemøbler og reklameskilt på fortau er også viktig for å hindre kollisjoner og fall. Dette illustrerer sannheten i utsagnet om «at djevelen er i detaljene». Kvalitet i fysisk utforming er derfor svært sentralt.

Målet må være at vår nye kommune skal bli en av landets beste på universell utforming.

Jan Sandal og May Myklebust, medlem av Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, kandidater for Asker Ap