Sterkere fellesskap mot økende forskjeller

I Asker har Arbeiderpartiet fremmet en rekke tiltak for å utjevne forskjellene vi ser i kommunen vår. For selv om mange av oss som bor her har det veldig godt, så er Asker faktisk en av de kommunene i landet som har de desidert største forskjellene. Les mer om forslagene våre her: