Sviktende boligpolitikk

"Budstikka har 21. juni stort oppslag om sviktende boligpolitikk i Asker (og Bærum) for folk med «vanlig» inntekt. Eksempelet [til Budstikka] illustrerer forhold som Arbeiderpartiet i Asker gjennom år har prøvd å gjøre noe med, men uten hell i vår høyrestyrte kommune. "