Etterlengtede boliger gir nye muligheter

En viktig brikke i Asker kommunes ettervern for rusmisbrukere falt på plass forrige uke.

Arbeiderpartiet er glad for at boliger endelig er på plass for mennesker som vil bli rusfrie

Innlegg i Budstikka fra stortingskandidat Elisabeth Fanghol og gruppeleder Marianne Riis Rasmussen

Botreningstilbudet i Skustadgata ble offisielt åpnet 13. juni, med blant annet ordfører og rådmann til stede.

Det er gledelig. Det som ikke er fullt så gledelig, er all den tid som har gått siden kommunestyret i Asker vedtok byggingen av disse boligene. Det har gått hele fire år.

Piet Hein har sagt at «Når jeg føler hvor lite jeg når med min flid, er det nyttig å minnes at Ting Tar Tid».

Det er ingen tvil om at Asker Arbeiderparti kunne tenkt seg at boligene sto ferdige for lenge siden, for dette har vært et etterlengtet tilbud i mange år.

Det har vært en del skjær i sjøen, både av tekniske og andre grunner. Det er likevel et faktum at boligene møtte en god del motstand i nabolaget, og at dette forsinket prosjektet.

Noe av grunnen er at man kanskje fra kommunens side undervurderte verdien av god informasjon og prosess.

En annen grunn er at Høyre og Rådmannen ikke var villig til å la boligene ha døgnbemanning.

Kommunale boliger for mennesker i utsatte situasjoner er generelt forbundet med myteomspunnet fordom. Det er lett å forstå dette, det er ingen tvil om at rus hører sammen med mye det ikke er lett å være nabo til.

Samtidig gir det bedre resultat der hvor lokalsamfunnet og den kommunale omsorgen går sammen om å ønske mennesker som sliter, velkommen tilbake.

Og det er nettopp dette boligene i Skustadgata skal bidra til, hjelpe tidligere rusavhengige tilbake i et normalt liv uten rus.

Opprinnelig var boligene tenkt uten døgnbemanning. Dette var vanskelig for naboene, og det var heller ikke ønsket fra beboernes side.

Vi har tenkt at dersom det fra første stund ble signalisert til naboene at boligene var tenkt døgnbemannet, ville protestene bli mindre. Derfor er det gledelig at Arbeiderpartiet, med god hjelp av KrF, har fått gjennomslag for nettopp dette.

Boligene slik de står, er innbydende og fine. Det er, som det ble sagt fra kommunens prosjektleder, ikke spart på noe. God kvalitet i byggematerialene, ryddige og gode utearealer, og nøktern standard inne.

Vi gleder oss over at kommunens nybygg har en standard som man ikke forbinder med denne typen boliger, og at det blir sagt at disse skal være prototypen for kommunens fremtidige boliger.

Arbeiderpartiet har ofte signalisert at vi har den oppfatning at det bygges dyrt i Asker, og tatt til orde for rimeligere, enklere bygg.

Nå er eiendomsavdelingen opptatt av kombinasjonen lav kostnad og høy kvalitet. Det har ført til en svært god løsning i Skustadgata.

Vi har tidligere kritisert den kommunale omsorgen i Asker for ikke å ha fokus på ettervern for tidligere rusbrukere.

Det er en sløsing med samfunnets og den enkeltes ressurser at kommunen ikke er klar til å hjelpe videre inn i et vanlig rusfritt liv etter endt behandling og avrusning.

Nå blir det viktig å sørge for at disse boligene blir brukt til den målgruppen som de faktisk er tiltenkt.

Mennesker som virkelig ønsker seg et rusfritt liv, men som har behov for støtte og oppfølging i prosessen med å komme dit.

Bolig og arbeid er uløselig knyttet til den enkeltes mulighet til å leve et fullverdig liv. Dette er derfor blant Arbeiderpartiets kjernesaker.

Og nettopp derfor hilser vi boligene i Skustadgata velkommen, og ønsker beboere, ansatte og naboer lykke til!

Les mer om Arbeiderparties ruspolitikk her