Hans–Christian Gabrielsen til minne

Det er med stor sorg vi i dag opplever en dag som vil stå som en trist og mørk dag for hele arbeiderbevegelsen. Ved Hans–Christian Gabrielsens plutselige bortgang har en bauta gått bort. Asker Arbeiderparti har i dag mistet en god partikamerat og en god venn.

Hans-Christian startet sin yrkes-karriere på Tofte Industrier. Der ble han tidlig tillitsvalg i fagforeningsarbeid i Fellesforbundet, som ble hans videre karrierevei. Og ingen av oss ble overrasket da han nådde helt til topps, som LO Leder. Han var en moderne LO leder som bidro til endring av organisasjonen på en god måte, hans ledelse reflekterte hvor han kom fra, og han var den viktigste faktoren i trepartssamarbeidet som Norge har lykkes så godt med.

Hans–Christian har alltid vist stor omsorg og omtanke for alle, ikke bare vanlige folks arbeidsvilkår med også næringslivet og industriens rammevilkår. Vi er godt kjent med at han var høyt respektert blant alle han samarbeidet med, både NHO, politikere fra Storting og Regjering og ikke minst venner i nærområdet og kamerater i Arbeiderpartiet. Med sitt gode humør og omtanke for at alle skulle føle seg bra, så var han godt likt av alle.

Hans–Christian glemte aldri hvor han kom fra. Han var alltid åpen for kontakt, han var dus med alle, han svarte på sms og epost og han har ført mange diskusjoner med våre medlemmer og tillitsvalgte. Alltid. Alle som møtte Hans-Christian følte seg heldig.

Hans-Christian var arbeiderbevegelsen. Det at vi nå skriver minneord om han er veldig uvirkelig. Det er ikke mange dager siden det var kontakt om en spesiell sak, som vi  senere skulle komme tilbake til. Nå ble det ikke noe senere.

Hans-Christian Gabrielsen ble tatt ut av tiden alt for tidlig, kun 53 år gammel. Han har satt tydelige spor i samfunnet og i våre hjerter. LO har mistet sin leder, arbeiderbevegelsen har mistet en bauta, Arbeiderpartiet har mistet en tydelig stemme, partifelle og tillitsvalgt. Vi vil alltid huske deg for den du var.

Våre tanker går i dag til hans nærmeste familie og venner.

Ivar Granum – gruppeleder Asker Arbeiderparti

Rutt Siri Kregnes – leder Asker Arbeiderparti

Hans–Christian Gabrielsen