Ungdom ønsker seg sommerjobb

«Er sommerjobber for ungdom kommunens ansvar?» spør Høyres Cathrine Jensen og Kari Sofie Bjørnsen i et innlegg i Budstikka den 5. august. Vi i Arbeiderpartiet mener at det selvsagt ikke er kommunens ansvar alene. Men i motsetning til Høyre så mener vi at kommunen i større grad skal ta en aktiv rolle og legge til rette for at flest mulig unge får seg sommerjobb og dermed verdifull arbeidserfaring. Vi i Arbeiderpartiet ser på sommerjobbordningen som en mulighet, og ikke en kostnad. Vi ser vi verdien av arbeid og det å kunne bidra. Derfor har Arbeiderpartiet og AUF gått i front for å skaffe flere unge sommerjobber i Asker.

Fra Arbeiderpartiets side er vi ikke i tvil om at det viktigste bidraget for å utjevne forskjellene i samfunnet er å skape et arbeidsliv hvor flest mulig kan delta. Særlig viktig er tiltak for å hindre ungdom å falle utenfor utdanning eller arbeidsliv. Tilgang på sommerjobber for ungdom er et godt virkemiddel for å hjelpe unge med å få en fot inn i arbeidslivet. Derfor foreslo vi å utvide Askers kommunes sommerjobbprosjekt, som er spesielt rettet mot utsatt ungdom fra 17-19 år.  Vi vil doble dette tilbudet fra 50 til 100 plasser, for her er det et stort behov. Som Budstikka har skrevet om i sommer, så står over 100 unge i kø for å få dette tilbudet.

Erfaringer fra Oslo viser at kommens sommerjobbsatsing har vært vellykket. Deltakerne er fornøyde og har fått fin arbeidserfaring og mange har fått seg fast jobb etterpå. I tillegg til å tjene egne penger, så er sommerjobb veldig viktig for økt mestring, bedre selvtillit og ikke minst en mulighet til å bidra til verdiskaping.

Asker kommune bruker i dag kroner 750 000 på sommerjobbordningen som da utgjør en svært liten del av kommunens totale budsjett på ca. 4.mrd kroner.  I evalueringen fra 2017 står det: «Bedrifter og ungdommer gjorde gode erfaringer med ordningen.» Sommerjobbordningen innføres som fast ordning fra sommeren 2018». I rapporten står det videre: «Gjennomføringen har vært svært vellykket». Vi i Arbeiderpartiet forstår derfor ikke Høyres «vente og se-holdning» i denne saken. Med så gode erfaringer, skulle alt ligge til rette for en utvidelse av sommerjobbordningen. Vi er selvsagt også for årlig evaluering og høsting av erfaringer.

For Arbeiderpartiet handler det om å investere i ungdommen. Det handler om å gjøre en innsats for å hindre at unge faller utenfor arbeid eller utdanning. Med Arbeiderpartiets forslag så ville dobbelt så mange unge fått tilbud om sommerjobb i Asker denne sommeren. Sommerjobb for ungdom er jo nærmest som et kinderegg å regne - 3 ønsker på en gang: lønn og erfaring for ungdommene, mindre trygdeutbetalinger for kommunen og bedriftene får en flott mulighet til å rekruttere dyktige medarbeidere.

May Myklebust
Nimrah Ramzan
Marianne Riis Rasmussen
Kandidater for Arbeiderpartiet