Ivar og Marianne

Uriktig fra Høyre om Arbeiderpartiets politikk

I RHA 29.8 prøver Høyres toppkandidater seg på en «velkommen etter» til Asker Ap, som har satt behovet for en bedre boligpolitikk på dagsorden. De fremstiller det som at Høyrepolitikken det styres etter gir oss et boligmarked der alt er «såre vel». Vi er mange som ikke kjenner seg igjen i dette.