Valgresultat 2015

Arbeiderpartiet gjorde landet over et fantastisk valg. Vi har vunnet store byer. I Asker har situasjonen vært litt annerledes. Vi ligger an til å miste 1 mandat i kommunestyret og det er skuffende

original

Med 18,8% i oppslutning mister Asker AP ett mandat og går tilbake til 9 representanter i kommunestyret. Samtidig har H gjort et dårlig valg og mistet det absolutte flertallet alene. De er nødt å samarbeide med andre partier, noe som vil gi en endret situasjon i Askerpolitikken.

Asker AP kommer også i de neste 4 år å være det tonegivende opposisjonspartiet i Asker. Vi kommer til å jobbe hardt for et "Asker for alle". Vi kommer til å være stemmen  for de som ikke er like vellykket i glansbilde-Asker. Vi kommer til å passe på at Asker er en foregangskommune for bærekraft, miljø og naturmangfold. Vi kommer til å jobbe for kulturlivet i Asker, for skoler og ungdom, for bedre helse -og eldreomsorg

Vi gleder oss til en ny politisk hverdag i vår kommune og retter blikket fremover.

Vi takker våre velgere for tillit og våre medlemmer for all arbeid dere har tilbakelagt i valgkampen!